Kraft Öl – Ett av världens äldsta bevarade öl ska återskapas

 

Ett av världens äldsta bevarade öl ska rekonstrueras. Ölet, som härstammar från 1840-

talet, upptäcktes i ett gammalt skeppsvrak i Ålands skärgård sommaren 2010. Ölet har
analyserats i syfte att återskapa receptet för att möjliggöra tillverkning i ny industriell
produktion. Det blir det åländska bryggeriet Stallhagen som ska tillverka ölet.

 
Fem flaskor öl bärgades från ett gammalt skeppsvrak i Ålands skärgård sommaren 2010. I lasten

hittades också flera olika sorter unik gammal champagne. Fartyget tros ha sjunkit på 1840-talet,
men skeppsvrakets ursprung och exakta ålder undersöks fortfarande. Ålands landskapsregering i
det självstyrda landskapet Åland är ägare till samtliga fynd.

Flaskorna, som legat bevarade på havets botten på cirka 50 meters djup i cirka 170 år, har

analyserats av Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland. Utgående från deras
vetenskapliga forskningsresultat ska en ny version av det gamla ölet återskapas av Stallhagens
bryggeri på Åland. Ålands landskapsregering har fattat beslut om att en del av det ekonomiska
överskottet från kommande försäljning ska öronmärkas för välgörande ändamål.

– I första hand är vi glada för att vi kan etablera ett samarbete med ett lokalt företag. Vi är också

glada för att vi har nått en överenskommelse som garanterar att en del av det ekonomiska
överskottet från försäljningen av varje ölflaska går till välgörande ändamål. Ålands
landskapsregering har beslutat att överskottet ska användas för marinarkeologiskt
forskningsarbete och för miljöförbättrande åtgärder för vattenkvaliteten i havet, säger Ålands
kulturminister Johan Ehn.

För bryggeriet Stallhagen innebär beslutet en möjlighet att nå ut till nya marknader.

– Vi är oerhört stolta och glada för att vi får möjligheten att återskapa och nytillverka ett av
världens äldsta bevarade öl. Det finns en ständigt ökande efterfrågan för specialöl på den globala
marknaden och vi är övertygade om att vår produkt kommer att intressera ölentusiaster världen
över, säger Stallagens verkställande direktör Jan Wennström.

Stallhagen utvecklar för närvarande ett recept och produktionen inleds senare i år med

målsättningen att kunna lansera en ny version av det berömda vrakölet i början av juni 2014.
Kraft Öl – Nyheter om öl och bryggerier